Eyal Banin

1983-2006

אייל בנין

 

 

 

 

אבא אמר
איך זה קרה
החברים
photos
אלכס כותבת לך
movies
המל"מ
letters
מסע בנין
more photos

 

אנשים באים ומבקרים את הכאב שלי, ואחר כך הם  חוזרים לחיים שלהם. כך צריך להיות..  וכשהם הולכים אנחנו נשארים לבד הכאב  ואני. הוא לא הולך לשום מקום – ואני שומרת עליו שלא ילך –  כי זה כל מה שנשאר לי  ממך. אתה כה חסר לי.