Eyal Banin

1983-2006

אייל בנין

 

 

 

 

אבא אמר
איך זה קרה
החברים
photos
אלכס כותבת לך
movies
המל"מ
letters
מסע בנין
more photos

 

ההזכרה 

13/07/2012  11:30

אנשים באים ומבקרים את הכאב שלי, ואחר כך הם  חוזרים לחיים שלהם. כך צריך להיות..  וכשהם הולכים אנחנו נשארים לבד הכאב  ואני. הוא לא הולך לשום מקום – ואני שומרת עליו שלא ילך –  כי זה כל מה שנשאר לי  ממך. אתה כה חסר לי.